Thursday, February 12, 2009

TUGASAN ISL

TUGASAN ISL
Fail ISL hendaklah diserahkan pada/sebelum kuliah/interaksi terakhir
Fail hendaklah kemas/divider fail mengikut minggu ISL
Nota ISL dalam bentuk cetakan/tulisan tangan


Minggu 2 :
Cari maklumat daripada internet dan sumber rujukan tentang Peristiwa 13 Mei 1969.

Minggu 3
Kumpul maklumat berkaitan kepentingan perpaduan dan integrasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

Minggu 4
Hasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu.

Minggu 5
Cari maklumat daripada internet dan sumber rujukan tentang proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970.

Minggu 6
Kumpul bahan-bahan daripada pelbagai sumber tentang perkembangan modenisasi dan pembangunan ekonomi Malaysia dan luar negara

Minggu 7
Cari dan kumpul maklumat tentang pembangunan ekonomi di Malaysia.

Minggu 8
Hasilkan borang pengurusan grafik tentang pembangunan ekonomi (Rancangan Lima Tahun)

Minggu 9
Kumpul bahan-bahan tentang Rancangan Lima Tahun bermula pada 1964 hingga kini dalam konteks hubungan etnik.

Minggu 10
Kenalpasti fasal-fasal dalam perlembagaan berkaitan dengan unsur-unsur tradisi

Minggu 11
Hasilkan peta minda tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan negara 1948 sehingga 1963

Minggu 12
Kumpul dan dapatkan maklumat tentang Islam Hadhari daripada agensi-agensi dan badan-badan kerajaan yang berkaitan.

Minggu 13
Hasilkan laporan ringkas tentang cabaran globalisasi serta implikasi kepada hubungan etnik di Malaysia berdasarkan pelbagai sumber rujukan.

Minggu 14
Hasilkan borang pengurusan grafik tentang peranan masyarakat dan kerajaan dalam konteks hubungan etnik.

Minggu 15
Kumpul dan cari bahan tentang Dasar pendidikan kebangsaan dan PIPP daripada pelbagai sumber.No comments:

Post a Comment