Wednesday, January 28, 2009

TUTORIAL WAJ3106

PISMP – IPGM, KAMPUS KENT
Semester 3, 2009

Kursus Wajib: WAJ 3106 HUBUNGAN ETNIKMinggu

Tajuk Pembentangan
Pembentang
3
Galurkan proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu.
Lee Jia Yee
Nadia Zuleikha bt Johari


4
Analisiskan faktor-faktor sejarah yang telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970.
Adzmie Esnani
Nur Asanah Bt Abu Amin


5
Analisiskan perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar negara.
Donna M. Benedick
Rokiah Kadir


6
Sintesiskan proses pembentukan pembangunan ekonomi mengikut acuan Malaysia. Ivana Asvian Wasit
Nessy Jalong


7
Analisiskan pembangunan lima tahun di Malaysia selepas 1970.
Hasri Jusaan
Umul Khairunnisa Satung


8
Nilaikan kepentingan Rancangan Lima Tahun terhadap perkembangan sosio-ekonomi masyarakat majmuk di Malaysia.
Janet Jouti
Adrian Silus9
Huraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia.
Raynold Julit
Norhayati Hassan


10
Galurkan proses pembentukan perlembagaan di negara ini.
Razwan Garidi
Kharliz Wa’afini Bt Liam11
Analisiskan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan sebagai instrumen perpaduan.
Nur Azlinda Azni Susilo
Hardi Juman12
Sintesiskan bagaimana prinsip-prinsip Islam hadhari dapat memupuk pembentukan masyarakat pelbagai kaum yang harmoni.
Mohd Rahmat Dini
Marcella Jelong


No comments:

Post a Comment